maple.jpg

PRIVACYBELEID WERELDZUSTER.NL

Met het oog op het definitief in werking treden van de AVG per 25 mei 2018 is een privacybeleid opgesteld.

 

TOESTEMMING

De opdracht die u aan wereldzuster.nl geeft bevat een expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te bewerken en te delen volgens het hierna geformuleerde privacybeleid van wereldzuster.nl.

 

OVER WELKE GEGEVENS BESCHIKT WERELDZUSTER.NL?

Wereldzuster.nl beschikt over de volgende persoonsgegevens van haar cliënten en eventueel gemachtigden:

Naam, geboortedatum, BSN, woonadres, woonplaats, telefoonnummer(s) en email-adres(sen).

Daarnaast beschikt wereldzuster.nl over een aantal medische gegevens van haar cliënten die noodzakelijk zijn voor de van wereldzuster.nl afgenomen dienstverlening.

 

WAARVOOR HEEFT WERELDZUSTER.NL DEZE GEGEVENS NODIG?

wereldzuster.nl gebruikt deze gegevens om met haar cliënten en hun eventuele gemachtigden te communiceren, om verantwoording te kunnen afleggen over de dienstverlening en voor de financiële afhandeling van de dienstverlening van wereldzuster.nl.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?

Alleen wereldzuster.nl heeft toegang tot de gegevens van haar cliënten en hun eventuele gemachtigden.

 

MET WIE WORDEN DEZE GEGEVENS GEDEELD?

wereldzuster.nl deelt deze gegevens met die partijen of instanties waartoe en voor zover zij wettelijk verplicht is. Dat zijn: individuele cliënten en hun eventuele gemachtigden van wereldzuster.nl die gebruik maken van hun inzagerecht en instanties als uw verzekeraar en Belastingdienst.

Daarnaast deelt wereldzuster.nl de medische gegevens met andere behandelaars voor zover dit voor de dienstverlening aan cliënt noodzakelijk is. Deze uitwisseling beperkt zich tot degenen waarvoor het medisch beroepsgeheim geldig is.

 

WAAR ZIJN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Deze gegevens bevinden zich op de laptop van wereldzuster.nl en op een externe back-up. Daarnaast bevinden zich de contactgegevens van cliënten en hun eventueel gemachtigden op de telefoon van wereldzuster.nl.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cloud-opslag als i-Cloud, Office 365, Dropbox en dergelijke. Daarnaast zijn gegevens op papier beschikbaar voor zover zij in officieel stukken of correspondentie van wereldzuster.nl zijn voorgekomen.

 

HOE ZIJN DEZE GEGEVENS BEVEILIGD TEGEN DATA-LEKKEN?

De laptop is beschermd met behulp van username-password authenticatie. De gegevens op de externe back-up zijn adequaat versleuteld met een password. De back-up en correspondentie van wereldzuster.nl zijn opgeslagen in een afgesloten kamer ten huize van de secretaris van wereldzuster.nl

De telefoon met gegevens is beveiligd met user-en password via speciale goedgekeurde beveiligde apps in de medische sector zoals Nedap en Siilo.

 

HOELANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD?

De gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt worden vernietigd aan het eind van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin alle resterende verplichtingen tussen wereldzuster.nl en de personen waarop de gegevens betrekking hebben zijn afgedaan.

 

HOE KAN IK DE GEGEVENS INZIEN EN WAAR NODIG CORRIGEREN?

Voor inzage in en eventuele correctie van de persoonsgegevens kunnen individuele cliënten een mail sturen naar wereldzuster.nl.

 

HOE KAN IK DERDEN MACHTIGEN OM DE GEGEVENS IN TE ZIEN?

Cliënten kunnen derden (waaronder familieleden) schriftelijk machtigen om hun gegevens in te zien. De machtiging dient te zijn ondertekend door zowel de cliënt als de gemachtigde en dient te zijn voorzien van begin en einddatum.

 

DE WEBSITE VAN WERELDZUSTER.NL

De website van wereldzuster.nl (https://www.wereldzuster.nl) is geauthentiseerd met een geldig servercertificaat. Het verkeer tussen uw browser en de website is versleuteld zodat derden geen toegang hebben tot de gegevens in transit.

Het verkeer van en naar de website van wereldzuster.nl wordt geanalyseerd. Daartoe wordt een zogenaamd cookie op uw computer opgeslagen. Hierbij worden gegevens bijgehouden als het IP-adres van de bezoeker en de gegevens die uw browser meestuurt als een pagina wordt opgevraagd. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van de instellingen van uw browser. Ook wordt datum en tijd van uw bezoek vastgelegd.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wereldzuster maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van wereldzuster.nl bij Google zoek resultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan wereldzuster.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wereldzuster.nl heeft hier geen invloed op.

Wereldzuster.nl geeft geen toestemming aan door Google, door Google verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te machtigen om ter beschikking te stellen aan derden, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wereldzuster.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wereldzuster.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van wereldzuster.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door wereldzuster.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met wereldzuster.nl  op via de website www.wereldzuster.nl via het contactformulier of zendt een email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

 

www.wereldzuster.nl

KvK nummer: 56750986